HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG LÀ GÌ? NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Khi Nào Thì Được Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Chấm dứt hợp đồng lao động do ý chí của một bên là việc dễ gây bất đồng, mất cân bằng lợi ích hoặc thậm chí có thể dẫn đến tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Chính vì vậy, pháp luật đã có những quy định chặt chẽ về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà ở đó, người lao động và người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt HĐ phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

chamduthopdonglaodong

Bộ luật lao động 2012 quy định cụ thể tại Điều 37 như sau: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
 • Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
 • Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động. Cụ thể: Trong các trường hợp bị người sử dụng lao động đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc
 • Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động. Trường hợp này được hướng dẫn cụ thể như sau:
 • Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;
 • Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc;
 • Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.
 • Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
 • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; và
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước

tranh-chap-lao-dong
 • Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;
 • Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;
 • Đối với trường hợp Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định

Ngoài ra, người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Trừ trường hợp Lao động nữ mang thai có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

Như vậy, để người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phù hợp với quy định của pháp luật, đối với HĐLĐ xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, người này phải đảm bảo đủ hai điều kiện:

 • Thuộc trường hợp được đơn phương chấm dứt HĐLĐ và phải thông báo trước trong thời gian luật định.
 • Tuy nhiên, nếu người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, người này có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (không cần thoả mãn lý do) miễn rằng người này đảm bảo việc báo trước như quy định pháp luật.

Bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời về các thông tin khác như: Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp kỷ luật lao động, tranh chấp tiền lương, tranh chấp về bảo hiểm, tranh chấp điều chuyển công tác, tranh chấp về việc cách chức… hoặc thông tin về Luật sư tư vấn lao động giỏi, Luật sư tư vấn tiền lương, Luật sư tư vấn bảo hiểm…

Có thể bạn quan tâm:

Mẫu Đơn Khởi Kiện Công Ty Sa Thải Sai Luật 2020

Những Lưu Ý Khi Sa Thải Để Tránh Xảy Ra Tranh Chấp Lao Động

Rate this post