huan-luyen-dao-tao-phap-ly

Luật sư Lạc Duy với gần 15 năm kinh nghiệm, là một trong những luật sư hàng đầu có kỹ năng đào tạo pháp luật hiệu quả, cuốn hút tại thị trường huấn luyện, đào tạo pháp luật Việt Nam bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. Dịch vụ huấn luyện pháp luật là một trong thế mạnh nổi bật của Lac Duy & Associates và Luật sư Lạc Duy sẽ trực tiếp đứng giảng dạy tại các khóa đào, tạo huấn luyện pháp luật dành cho khách hàng trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Luật sư Lạc Duy còn tham gia giảng dạy hàng năm cho các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư dành riêng cho các luật sư đang hành nghề của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các hiệp hội luật sư trong và ngoài nước. Luật sư Lạc Duy đồng thời còn là giảng viên thỉnh giảng của Học viện từ pháp từ năm 2017. Vì vậy, các yếu tố cốt lõi tạo nên khóa huấn luyện đào tạo pháp luật dành riêng cho khách hàng tại Lac Duy & Associates bao gồm:

  • Khóa huấn luyện pháp luật được thiết kế sát với từng yêu cầu, đối tượng tham dự cụ thể mà khách hàng mong muốn và được trực tiếp đứng giảng dạy bởi Luật sư Lạc Duy;
  • Khách hàng được cập nhật các quy định pháp luật mới nhất trên cơ sở đối chiếu và so sánh với quy định pháp luật cũ;
  • Được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế qua quá trình áp dụng quy định pháp luật trong nội bộ doanh nghiệp, cũng như làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên thứ ba có quyền và nghĩa vụ liên quan;
  • Được tập trung nâng cao kỹ năng áp dụng quy định pháp luật, soạn thảo và xử lý tình huống pháp lý của luật sư nội bộ.

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ tư vấn cụ thể về vấn đề Huấn Luyện Đào Tạo Pháp Luật, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Luật sư Lạc Duy qua số +84 (28) 3622 1603 hoặc email tới địa chỉ info@lacduy-associates.com hoặc lacduy@lacduy-associates.com.