tu-van-tranh-chap-cong-ty

Tranh chấp công ty được xếp vào loại tranh chấp kinh doanh thương mại theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành và được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành là Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đội ngũ luật sư của Lac Duy & Associastes có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu cặn kẽ những quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này.

Đồng thời, bản thân Luật sư Lạc Duy còn tham gia giảng dạy bộ môn Tranh chấp Doanh Nghiệp tại Học viện Tư Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho các lớp đào tạo luật sư.

Các loại tranh chấp doanh nghiệp nổi bật mà Công ty Lac Duy & Associates tham gia hỗ trợ cho khách hàng bao gồm:

  • Tranh chấp về trách nhiệm người quản lý liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành tại doanh nghiệp.
  • Tranh chấp giữa các thành viên với nhau và giữa doanh nghiệp với các thành viên liên quan đến việc phân chia lợi chia nhuận, chức vụ và các quyền, nghĩa vụ khác.
  • Vụ việc dân sự yêu cầu hủy quyết định, nghị quyết của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
  • Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng vốn, mua bán phần vốn góp, cổ phần trong công ty TNHH và công ty cổ phần.

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về vấn đề Tranh chấp Công ty, vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty luật Lac Duy & Associates qua số +84 (28) 3622 1603 hoặc email tới địa chỉ info@lacduy-associates.com hoặc lacduy@lacduy-associates.com.