Hội Thảo Sắp Diễn Ra

1616697717151

Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế (Hội thảo trực tuyến)

  • Chuyên đề: “CÁC PHÁN QUYẾT GẦN ĐÂY CỦA TÒA ÁN VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ – SỰ PHÁT TRIỂN Ở ÚC, TRUNG QUỐC, PHILIPPINE VÀ VIỆT NAM” được tổ chức bởi Trung tâm trọng tài Thương mại quốc tế của Khoa Luật Washington, American University,Washington, Hoa Kỳ
  • Với sự trình bày: Partner – Tiến sĩ Lê Thị Ánh Nguyệt
  • Thời gian hội thảo: 19h00 (Giờ Việt Nam), Thứ 5 ngày 01/04/2021
khoa-huan-luyen-lao-dong

Khóa Huấn Luyện Pháp Luật Lao Động

Trân trọng giới thiệu đến Quý Khách Hàng hội thảo diễn ra trong Tháng 04/2021, với sự tham gia trình bày của Managing Partner và Partner Lac Duy & Associates.

  • Chuyên đề: “CẬP NHẬT LUẬT LAO ĐỘNG 2021” được tổ chức bởi Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam
  • Với sự trình bày: Managing Partner – Luật sư Lạc Thị Tú Duy
  • Thời gian hội thảo: 9h00-16h00, Thứ 7 ngày 10/04/2021
  • Địa điểm: 35 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
boi-duong-chuyen-mon

Khóa Bồi Dưỡng Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Luật Sư

Lac Duy & Associates trân trọng giới thiệu đến Quý Khách Hàng chương trình hội thảo diễn ra trong Tháng 04/2021, với sự tham gia trình bày của Managing Partner và Partner Lac Duy & Associates.

Hội Thảo Đã Diễn Ra