tranh-chap-thua-ke-di-truc

Tranh chấp thừa kế di chúc là loại hình tranh chấp dân sự khá phổ biến với bị đơn hay nguyên đơn thường là cá nhân và được giải quyết chủ yếu tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam. Các luật sư của Lac Duy & Associates vốn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn khi làm việc với các Tòa án cùng với sự am hiểu sâu rộng về quy định pháp luật về thừa kế đã hỗ trợ thành công cho rất nhiều khách hàng trong hàng loạt các tranh chấp dân sự trong nước và có yếu tố nước ngoài. Các tranh chấp về thừa kế mà các Luật sư của Lac Duy & Associates thường xuyên tham gia tư vấn và hỗ trợ giải quyết gồm:

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về vấn đề Tranh chấp quyền thừa kế, di chúc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty luật Lac Duy & Associates qua số +84 (28) 3622 1603 hoặc email tới địa chỉ info@lacduy-associates.com hoặc hoặc lacduy@lacduy-associates.com.