tranh-chap-bat-dong-san

Phạm vi dịch vụ pháp lý của Lac Duy & Associates

Nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng liên quan đến các tranh chấp bất động sản giữa khách hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan, Lac Duy & Associates cung cấp các dịch vụ pháp lý bao gồm tư vấn, đưa ra ý kiến pháp lý giai đoạn tiền tố tụng và hỗ trợ, đại diện khách hàng tham gia tranh tụng tại các cấp Tòa án và cơ quan nhà nước Việt Nam trong quá trình tố tụng và quá trình thi hành án, cụ thể bao gồm 04 (bốn) bước như sau:

Bước 1: Đánh giá vị trí pháp lý của khách hàng trong vụ Tranh Chấp Bất Động Sản với (các) bên đối tụng

Đây là bước đệm đầu tiên giúp khách hàng hiểu được và đánh giá được vị trí pháp lý của mình và của (các) bên đối tụng trong vụ Tranh Chấp. Theo đó, chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến pháp lý của mình sau khi thẩm định và phân tích dựa trên những tài liệu, thông tin mà khách hàng cung cấp.

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu chứng minh cho việc tranh tụng

Sau khi hoàn thành Bước 1, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị các tài liệu chứng minh cho việc tranh tụng tùy theo từng vụ việc cụ thể của khách hàng mà có thể kể đến như: Soạn thảo giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của khách hàng để ủy quyền cho luật sư của Lac Duy & Associates đại diện cho khách hàng trong việc xử lý Tranh Chấp; làm việc, thương lượng với (các) bên đối tụng nhằm bảo vệ quyển và lợi ích cho khách hàng trong vụ Tranh Chấp và các công việc trong phạm vi công việc mà chúng tôi đề xuất trong hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng.

Bước 3: Các hoạt động tố tụng

Trong trường hợp vụ Tranh Chấp không thể giải quyết bằng thỏa thuận, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tham gia quá trình tố tụng tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các công việc cụ thể sẽ được Lac Duy & Associates đề cập chi tiết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng. Xin lưu ý rằng phạm vi công việc trong giai đoạn này không bao gồm quá trình thi hành án, vì vậy, nếu khách hàng có nhu cầu vui lòng tham khảo bước 4 của chúng tôi như ở bên dưới.

Bước 4: Thi hành án

Nếu khách hàng thắng kiện tại tòa án và mong muốn thi hành bản án/quyết định của tòa án, chúng tôi sẽ hỗ, trợ khách hàng thực hiện tất cả các công việc phát sinh trong quá trình thi hành án cho đến khi hoàn tất việc thi hành án. Theo đó, công việc trong bước này sẽ được xem là hoàn tất nếu bản án/quyết định có hiệu lực đã được thực thi đầy đủ hoặc cơ quan thi hành án ban hành quyết định cuối cùng về việc thi hành án vụ việc này tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Phí dịch vụ pháp lý của Lac Duy & Associates

Phí dịch vụ pháp lý chủ yếu được tính dựa trên phần trăm số tiền mà khách hàng thực nhận về sau khi Lac Duy & Associates tiến hành 04 (bốn) bước giải quyết tranh chấp bất động sản. Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp cụ thể Lac Duy & Associates sẽ tính phí dựa trên một khoản phí cố định tương đối trước khi Lac Duy & Associates bắt đầu tiến hành vụ việc cho khách hàng.

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ tư vấn cụ thể về vấn đề Tranh Chấp Bất Động Sản, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Luật sư Lạc Duy qua số +84 (28) 3622 1603 hoặc email tới địa chỉ info@lacduy-associates.com hoặc lacduy@lacduy-associates.com.