tu-van-lao-dong-viec-lam

Với gần15 năm kinh nghiệm làm việc tại hãng luật hàng đầu về Tư Vấn Pháp Lý Lao Động Và Việc Làm, Luật sư Lạc Duy và đội ngũ luật sư của Lac Duy & Associates đã tư vấn cho nhiều công ty và các tập đoàn đa quốc gia có quy mô lớn như Deutsche Bank, Lazada, Puma – WorldCat,… liên quan đến các vấn đề lao động và việc làm như hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các tư vấn pháp lý về thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động của doanh nghiệp, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động nhằm cắt giảm lao động, bố trí lại lao động tuân thủ theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp các chính sách, thủ tục liên quan đến lao động và việc làm bao gồm:

Ngoài ra, với nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng, chúng tôi còn hỗ trợ và đại diện khách hàng tham gia các cuộc họp/ thương lượng với người lao động/ bên thứ ba/ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và việc làm với mục tiêu hỗ trợ khách hàng tạo ra và duy trì môi trường làm việc tích cực thông qua sự tham gia của nhân viên và hỗ trợ khách hàng dự đoán và ngăn ngừa các vấn đề có liên quan đến việc làm, cũng như giải quyết các vấn đề nhân sự hiện tại, chấm dứt mối quan hệ lao động cũng như thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ tư vấn cụ thể về vấn đề Tư Vấn Lao Động Và Việc Làm, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Luật sư Lạc Duy qua số +84 (28) 3622 1603 hoặc email tới địa chỉ info@lacduy-associates.com hoặc lacduy@lacduy-associates.com.

Điền Form Nhận Tư Vấn Miễn Phí