tranh-chap-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại tranh chấp dân sự đặc thù, phát sinh ngoài hay không xuất phát từ bất kỳ thỏa thuận của các đương sự trong tranh chấp. Pháp luật nội dung chủ yếu điều chỉnh về hình thức tranh chấp ngoài hợp đồng này là Chương XX – của Bộ Luật dân sự năm 2015 và pháp luật chuyên ngành của từng vụ việc cụ thể để xác định hành vi vi phạm của bị đơn. Là một Công ty luật chuyên nghiệp chuyên về tranh tụng, Lac Duy & Associates đã tham gia tư vấn và hỗ trợ rất nhiều khách hàng đối với loại tranh chấp này một cách hiệu quả.

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về vấn đề Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty luật Lac Duy & Associates qua số +84 (28) 3622 1603 hoặc email tới địa chỉ info@lacduy-associates.com hoặc lacduy@lacduy-associates.com.