luat-su-lac-duy-profile

Luật sư Lạc Thị Tú Duy (Lạc Duy)

Luật sư điều hành

Công ty Luật TNHH Lạc Duy Các Cộng Sự (Lac Duy & Associates)

Đã từng tham gia giải quyết và xử lý hơn 1000 xung đột, tranh chấp pháp lý, với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại hai công ty luật chuyên nghiệp hàng đầu ở Việt Nam.

Học Vấn:

 • Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế, Đại học Anglia Ruskin, Anh Quốc.
 • Cử nhân Luật Thương mại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Viên Chuyên Nghiệp:

 • Giảng viên thỉnh giảng Học viện Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017.
 • Luật sư thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
huy-thuy-cv

Lê Nguyễn Huy Thụy

Luật sư thành viên

Công ty Luật TNHH Lạc Duy Các Cộng Sự (Lac Duy & Associates)

Học Vấn:

 • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà Nội, 1998
 • Khóa học được tài trợ bởi ADB dành cho các luật sư, Học viện Tư pháp, 2000.
 • Hội thảo về Quản lý Rủi ro và Trung gian Đầu tư trong thời kỳ Chiến tranh Thương mại do Trung tâm Trung gian Việt Nam (VMC) và Viện Giải quyết Tranh chấp Quốc tế & Quản lý Rủi ro (IDRRMI) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2019).

Hội Viên Chuyên Nghiệp:

 • Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
 • Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA)
 • Inter-Pacific Bar Association (IPBA)
 • LawAsia
 • Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)
 • Hội nghị Bất động sản Việt Nam (VRES)
 • Phòng Thương Mại Malaysia (MBC) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mạng lưới công ty luật (LFN)