NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU

2 Điều Cần Lưu Ý Trong Hợp Đồng Thuê Tàu

Hợp đồng thuê tàu biển được hiểu như sau: Với sự phát triển toàn cầu hóa của nền kinh tế, hiện nay việc buôn bán qua lại giữa các quốc gia trên thế giới được diễn ra rầm rộ, mạnh mẽ và ngày càng có quy mô. Một trong những hình thức vận chuyển tạo […]
Continue Reading
LÀM GÌ KHI TÀU CỦA BẠN BỊ BẮT GIỮCÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN ĐỂ GIẢI PHÓNG TÀU BỊ BẮT GIỮ

Làm Gì Khi Tàu Bị Bắt Giữ? Các Bước Để Giải Phóng Tàu Bị Bắt Giữ

Việc giao dịch bằng đường biển tại Việt Nam ngày càng phát triển, các tranh chấp phát sinh ngày càng nhiều như: Tranh chấp hợp đồng đóng tàu biển, tàu bị bắt giữ, tranh chấp hợp đồng thế chấp tàu biển, tranh chấp vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển, tranh chấp hợp đồng thuê […]
Continue Reading
QUY TRÌNH BẮT GIỮ TÀU BIỂN NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG LUẬT

Quy Trình Bắt Giữ Tàu Biển Đúng Luật 2022

Hiện nay, việc giao thương bằng đường biển ngày càng phát triển, nên phát sinh rất nhiều yêu cầu bắt giữ tàu biển để đảm bảo cho việc giải quyết khiếu nại hàng hóa hoặc giải quyết các tranh chấp như: Tranh chấp dân sự liên quan tàu biển, tranh chấp bồi thường thiệt hai […]
Continue Reading
tranh-chap-bat-giu-tau-bien

Quy Trình Bắt Giữ Tàu Biển Như Thế Nào Là Đúng Luật

Hiện nay, việc giao thương bằng đường biển ngày càng phát triển, nên phát sinh rất nhiều yêu cầu bắt giữ tàu biển để đảm bảo cho việc giải quyết khiếu nại hàng hóa hoặc giải quyết các tranh chấp như: Tranh chấp dân sự liên quan tàu biển, tranh chấp bắt giữ tàu biểntranh […]
Continue Reading