Site icon Lac Duy Associates Law Firm

Khi Nào Thì Được Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG LÀ GÌ? NHỮNG RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Chấm dứt hợp đồng lao động do ý chí của một bên là việc dễ gây bất đồng, mất cân bằng lợi ích hoặc thậm chí có thể dẫn đến tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Chính vì vậy, pháp luật đã có những quy định chặt chẽ về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà ở đó, người lao động và người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt HĐ phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Bộ luật lao động 2012 quy định cụ thể tại Điều 37 như sau: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước

Ngoài ra, người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Trừ trường hợp Lao động nữ mang thai có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

Như vậy, để người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phù hợp với quy định của pháp luật, đối với HĐLĐ xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, người này phải đảm bảo đủ hai điều kiện:

Bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời về các thông tin khác như: Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp kỷ luật lao động, tranh chấp tiền lương, tranh chấp về bảo hiểm, tranh chấp điều chuyển công tác, tranh chấp về việc cách chức… hoặc thông tin về Luật sư tư vấn lao động giỏi, Luật sư tư vấn tiền lương, Luật sư tư vấn bảo hiểm…

Có thể bạn quan tâm:

Mẫu Đơn Khởi Kiện Công Ty Sa Thải Sai Luật 2020

Những Lưu Ý Khi Sa Thải Để Tránh Xảy Ra Tranh Chấp Lao Động

Rate this post
Exit mobile version