Site icon Lac Duy Associates Law Firm

Người Sử Dụng Lao Động Được Đơn Phương Chấm Dứt HĐLĐ Trong Trường Hợp Nào?

don-phuong-cham-dut-HDLD

Chấm dứt hợp đồng lao động do ý chí của một bên là việc dễ gây bất đồng, mất cân bằng lợi ích, thậm chí dẫn đến tranh chấp. Chính vì vậy, pháp luật đã có những quy định chặt chẽ về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Ở đó, người lao động và người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng theo với quy định pháp luật.

Tìm hiểu thêm: Khi Nào Thì Người Lao Động Được Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Điều 38 của Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước

Như vậy, để người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ phù hợp với quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt phải đảm bảo đủ hai điều kiện:

Ngoài ra, tại Điều 12 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động:

Trên đây là các quy định của pháp luật về các trường hợp mà người lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Trường hợp cần thêm thông tin liên quan đến các vấn đề về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội… bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates  để được tư vấn, hỗ trợ.

Rate this post
Exit mobile version