quy-dinh-tien-luong-moi-nhat

Quy Định Về Tiền Lương Mới Nhất 2023

Mối quan tâm lớn nhất của người lao động luôn là vấn đề về chính sách tiền lương. Kể từ 1/1/2020, các quy định tiền lương sẽ được áp dụng có hiệu lực pháp luật. Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP gồm những điều luật mới về quy định tiền lương tối thiểu […]
Continue Reading
KHI NÀO THÌ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mẫu Hợp Đồng Lao Động 2023

Hợp đồng lao động là hợp đồng văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động có trả lương được nêu chi tiết qua các quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo […]
Continue Reading