quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung

Quy Định Mới Nhất Về Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2023

Mức lương tối thiểu vùng là căn cứ quan trọng để người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận mức tiền lương và còn là căn cứ xác định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu áp dụng ở các đơn vị và doanh nghiệp. Trong bài viết này, Lac Duy & Associates sẽ cung cấp cho quý bạn đọc quy định mới nhất về mức lương tới thiểu vùng năm 2022.

muc-luong-toi-thieu-vung

Hiện tại, sau Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2019 (“Nghị Định 90”)  thì chưa có văn bản cụ thể nào quy định lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động vào năm 2021.

Tuy nhiên, tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2020 (“Nghị Định 145”) đã đề cập đến mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, cụ thể:

Điểm a khoản 1 Điều 96, Nghị Định 145 quy định về chế độ, điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động:

“1. Hòa giải viên lao động được hưởng các chế độ:

a) Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ)”.

Mức Lương Tối Thiểu Vùng

Điểm a khoản 1 Điều 103 Nghị Định 145 quy định chế độ, điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động:

“1. Trọng tài viên lao động được hưởng các chế độ:

a) Mỗi ngày thực tế nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động theo phân công thì được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ)”.

Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được giữ nguyên, tiếp tục thực hiện theo Nghị Định 90 với mức như sau:

Vùng áp dụngMức lương tối thiếu
Vùng I4.420.000 đồng/tháng
Vùng II3.920.000 đồng/tháng
Vùng III3.430.000 đồng/tháng
Vùng IV3.070.000 đồng/tháng

Trên đây là những thông tin về mức lương tối thiểu vùng năm 2023. Trường hợp cần thông tin chi tiết hoặc các thông tin khác trong lĩnh vực lao động liên quan, bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

5/5 - (1 vote)