ly-hon-gap-kho-biet-hoi-ai

Ly Hôn Gặp Khó Biết Hỏi Ai

lyhon

Quyển sách LY HÔN GẶP KHÓ BIẾT HỎI AI

được phát hành vào tháng 04/2020. Nội dung sách gồm: 05 Chương, trình bày dưới hình thức song ngữ Việt – Anh. Màu sắc chủ đạo của bìa sách: Màu xanh dương và trắng. Phạm vi phát hành: tập trung tại các Nhà sách TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Quyển sách LY HÔN GẶP KHÓ BIẾT HỎI AI được xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm hành nghề và sự am hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình, chúng tôi đã dày công tập hợp, chọn lựa các vấn đề từ phổ biến đến nhạy cảm, dễ gây căng thẳng nhất trong các vụ án ly hôn.

Rate this post