hop-dong-hua-mua-hua-ban

Tại Sao Cần Có Hợp Đồng Khi Hứa Mua Hứa Bán

Ngày nay, hoạt động hứa mua hứa bán ngày càng phổ biến và đa dạng, ngày càng có nhiều người tham gia vào giao dịch dân sự này. Trong khi đó, hợp đồng khi hứa mua hứa bán là một loại hợp đồng khá mới. Lac Duy & Associates đưa ra các thông tin pháp lý về việc tại sao cần xây dựng một hợp đồng chặt chẽ cho loại giao dịch này. 

1. Khái niệm

Đây là một loại hợp đồng dân sự mà các bên thỏa thuận bên bán hứa bán cho bên mua và bên mua hứa mua từ bên bán một sản phẩm/tài sản nào đó. Thông thường thì loại hợp đồng này thường được sử dụng chủ yếu trong hoạt động mua bán nhà ở, đất đai.

2. Mục đích của loại hợp đồng khi hứa mua hứa bán này

Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên thường được quy định chặt chẽ trong các hợp đồng. Do đó, hợp đồng cũng là căn cứ để chứng minh các thỏa thuận của các bên tham gia giao dịch và là căn cứ để giải quyết tranh chấp. 

Tranh chấp hợp đồng hứa mua, hứa bán là tranh chấp hợp đồng dân sự mà cụ thể là sự mâu thuẫn giữa các bên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng .

Hứa mua hứa bán là một loại hình giao dịch pháp luật không cấm. Việc bạn thực hiện một giao dịch trên cơ sở hợp đồng này có an toàn hay không còn tùy thuộc vào mức độ tin cậy của giao dịch và uy tín của người hứa.

Có thể bạn quan tâm: Phải Làm Sao Khi Khách Hàng Thất Hứa Trong Mua Bán Sản Phẩm

hopdongkhihuamuahuaban

Trong trường hợp, giữa hai bên có thỏa thuận một khoản tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện lời hứa và bên hứa vi phạm cam kết thì bên hứa sẽ phải hoàn trả lại cho bên kia khoản tiền đặt cọc; đồng thời, bồi thường một khoản tiền tương đương với khoản tiền đặt cọc (nếu hai bên không có thỏa thuận khác) có trong hợp đồng khi hứa mua hứa bán. Trường hợp ngược lại, nếu bên nhận hứa vi phạm cam kết thì bên nhận hứa sẽ mất khoản tiền đặt cọc cho bên hứa (nếu hai bên không có thỏa thuận khác).

Do đó các thỏa thuận về việc mua bán cần được quy định cụ thể bằng hợp đồng để ràng buộc hai bên thực hiện theo đúng cam kết và đảm bảo lợi ích của các bên tham gia vào giao dịch dân sự này bằng hợp đồng khi hứa mua hứa bán. 

Trường hợp, bạn đọc cần hỗ trợ hoặc cần tư vấn về các loại hợp đồng dân sự nói chung hoặc việc giải quyết các tranh chấp như: Tranh chấp hợp đồng khi hứa mua hứa bán, tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, căn hộ… bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Có thể bạn quan tâm:

Hợp Đồng Dân Sự Và Những Vấn Đề Cần Lưu Ý

Tranh Chấp Dân Sự Và Các Phương Thức Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự

Mã Download: 7232

5/5 - (2 votes)