THỦ TỤC KHI CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP

Thủ Tục Chuyển Nhượng Cổ Phần Doanh Nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần, theo Luật Doanh nghiệp 2014, cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ. Theo đó, Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách cổ đông công ty bất kể họ có tham gia thành lập công ty hay không.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà có thể các cổ đông không còn có thể gắn bó với doanh nghiệp nên việc chuyển nhượng cổ phần là điều thường xuyên xảy ra trong doanh nghiệp. Theo quy định tại 110.1(d) của Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ động có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần và chỉ trừ một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật.

Do đó, người muốn mua cổ phần của công ty có thể nhận chuyển nhượng từ cổ đông khác. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về thủ tục chuyển nhượng cổ phần cũng như các vấn để liên quan đến việc chuyển nhượng này.

thutucchuyennhuongcophan

1. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần:

Theo Điều 126.2 của Luật Doanh nghiệp 2014, thủ tục chuyển nhượng cổ phần này sẽ được thực hiện theo hợp đồng thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đối với hình thức chuyển nhượng cổ phẩn thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, người bán phải thực hiện việc niêm yết ra thị trường chứng khoán.

Do đó, để giảm bớt thủ tục pháp lý, trên thực tế việc chuyển nhượng cổ phần thường được thực hiện theo hợp đồng thông thường, cụ thể trình tự thù tục như sau:

Bước 1: Các bên liên quan ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Bước 2: Các bên lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.

Bước 3: Áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập: tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.  

Bước 4: Nếu thuộc trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập thì đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập. Ngược lại, nếu thuộc trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông phổ thông thì đăng ký cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên với Cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có).

2. Nộp thuế thu nhập cá nhân đối với bên chuyển nhượng cổ phần

Theo Công văn số 2861/TCT-TNCN thì các cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán được xác định là chuyển nhượng chứng khoán, theo đó các cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN theo mức thuế suất 0,1% tính trên giá chuyển nhượng từng lần.

Do đó, sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại cơ quan đăng ký kinh doanh, bên chuyển nhượng cổ phần phải làm thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân áp dụng khi chuyển nhượng cổ phần và mức thuế phải nộp được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng từng lần x Thuế suất 0,1%

Trên đây là các thủ tục cơ bản khi chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp tuy nhiên trên thực tế sẽ phát sinh nhiều thủ tục và điều kiện hơn tùy thuộc vào loại hình và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy nên, khi thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, các nhà đầu tư với vị trí là người mua nên tham khảo tư vấn của các luật sự, công ty luật có kinh nghiệm nhằm tìm kiếm phương án phù hợp nhất.

Trường hợp, cần thêm thông tin về tranh chấp công ty, tranh chấp thành viên công ty, tranh chấp hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng cổ phần… bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Rate this post