mau-di-chuc-moi-nhat-2021

Mẫu Di Chúc Mới Nhất 2023

Trong bài viết này, Lac Duy & Associates hân hạnh gửi đến bạn đọc một số mẫu di chúc thường được sử dụng do Lac Duy & Associates soạn thảo. Cụ thể như sau:

1. Di chúc là gì? Phân loại di chúc

Theo định nghĩa tại Điều 624 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 (Bộ Luật Dân Sự), “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”.

Từ khái niệm trên có thể hiểu rằng di chúc là một hành vi pháp lý đơn phương mang nội dung thể hiện nguyện vong và mong muốn về việc phân chia tài sản của người lập di chúc sau khi họ chết. Di chúc cũng là một trong những văn bản rất quan trọng để giải quyết các tranh chấp pháp sinh về quyền thừa kế và di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam và thế giới.

Theo quy định của Điều 627, Điều 628 và Điều 629 của Bộ Luật Dân Sự, di chúc được phân loại thành 02 (hai) loại là di chúc bằng văn bảndi chúc miệng như sau:

(i) Di chúc bằng văn bản bao gồm: (1) 1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, (2) Di chúc bằng văn bản có người làm chứng, (3) Di chúc bằng văn bản có công chứng, (4) Di chúc bằng văn bản có chứng thực;

(ii) Di chúc miêng: Di chúc miệng có thể lập trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

2. Nội dung di chúc

Theo Điều 631 của Bộ Luật Dân Sự, di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

“1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa”.

Ngoài những nội dung chính nêu trên, khi tiến hành soạn thảo và lập di chúc, cần bổ sung thêm các nội dung có liên quan khác để hạn chế các tranh chấp phát sinh sau này.

3. Mẫu di chúc thường được sử dụng trong năm 2023

Bạn đọc vui lòng tham khảo một số mẫu di chúc được Lac Duy & Associates soạn thảo và tổng hợp như sau:

3.1 Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: [xem tại đây]

3.2 Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng: [xem tại đây]

3.3 Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng: [xem tại đây]

Trên đây là một số mẫu di chúc phù hợp với những quy định mới của pháp luật Việt Nam trong năm  2021. Trường hợp còn bất kỳ vấn đề nào còn thắc mắc hay cần được tư vấn thêm về các vấn đề liên quan đến việc thừa kế theo di chúc, bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để được hỗ trợ kịp thời tại:

– SĐT: + 84 (28) 3622 1603

–  Email: info@lacduy-associates.com hoặc lacduy@lacduy-associates.com

Trân trọng.

Rate this post