mau-don-kien-tranh-chap-co-dong

Mẫu Đơn Kiện Tranh Chấp Cổ Đông 2023

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 (“Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự”),đơn kiện tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần là tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Khi tiến hành đơn khởi kiện tranh chấp cổ đông, người khởi đơn kiện tranh chấp cổ đông kiện cần lưu ý về hình thức và nội dung Đơn khởi kiện theo quy định tại Điều 189 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự như sau:

Đơn Kiện Tranh Chấp Cổ Đông

 1. Về mặt hình thức, cần lưu ý các quy định ở Khoản 2 Điều 189 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự trong trường hợp cá nhân khởi kiện và các quy định ở Khoản 3 Điều 189 trong trường hợp người khởi kiện là cơ quan, tổ chức. Đặc biệt, theo quy định tại Khoản 5 Điều 189 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.
 2. Về mặt nội dung, Đơn khởi kiện cần có các nội dung chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 189 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự như sau:
 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Bạn đọc vui lòng tham khảo mẫu Đơn kiện tranh chấp cổ đông thường được Lac Duy & Associates soạn thảo cho khách hàng như sau: DOWNLOAD

Có thể bạn quan tâm: 4 Lưu Ý Khi Xảy Ra Tranh Chấp Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần

donkientranhchapcodong

Trên đây là mẫu Đơn khởi kiện trong các tranh chấp cổ đông phù hợp với những quy định mới của pháp luật Việt Nam trong năm 2021. Trường hợp còn bất kỳ vấn đề nào còn thắc mắc hay cần được tư vấn thêm về các vấn đề liên quan đến tranh chấp cổ đông, bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để được hỗ trợ kịp thời tại:

–           SĐT: + 84 (28) 3622 1603

–           Email: info@lacduy-associates.com hoặc lacduy@lacduy-associates.com

Trân trọng.

5/5 - (1 vote)