hop-dong-thi-cong-xay-dung

Những Lưu Ý Về Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng

Hiện nay, trong các vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng thì tranh chấp về hợp đồng thi công xây dựng chiếm tỉ lệ lớn. Đây là loại hợp đồng có giá trị lớn, không phải mua bán các sản phẩm có sẵn mà hầu hết là các giao dịch trong tương lai, vì thế […]
Continue Reading
hop-dong-xay-dung

Các Loại Hợp Đồng Thi Công, Xây Dựng Dự Án 2023

Năm 2023, với nhiều thay đổi trong các quy định, dẫn đến hàng loạt các văn bản hay biểu mẫu phải thay thế. Lac Duy & Associates tổng hợp các loại Hợp đồng Xây dựng, thi công các dự án mới nhất năm 2023: Hợp đồng dự án Được quy định tại Khoản 2 Điều […]
Continue Reading