hop-dong-gop-von-cong-ty

6 Lưu Ý Để Tránh Tranh Chấp Góp Vốn Trong Doanh Nghiệp

Trong các phương thức kinh doanh thì hợp tác kinh doanh là một phương thức phổ biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tranh chấp góp vốn Khi kinh doanh mặc dù không một doanh nghiệp nào mong muốn xảy ra những rủi ro pháp lý nhưng trong thực tiễn, có rất nhiều dạng rủi […]
Continue Reading
hop-dong-gop-von

Hợp Đồng Góp Vốn Vào Công Ty Và Những Lưu Ý Cần Biết

Lac Duy & Associates gửi đến bạn đọc một số lưu ý khi góp vốn và mẫu hợp đồng góp vốn để tham khảo từ năm 2021. Vào ngày 01 tháng 01 năm 2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh Nghiệp 2020”) Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (“Luật Đầu Tư 2020”) đã chính thức […]
Continue Reading