Site icon Lac Duy Associates Law Firm

Nội Quy Lao Động Có Hiệu Lực Khi Nào?

noi-quy-lao-dong-co-hieu-luc-khi-nao

Nội quy lao động có hiệu lực khi nào là một vấn đề tưởng chừng đơn giản. Tuy nhiên khi nghiên cứu và phân tích kỹ các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng vào thực tiễn còn nhiều điểm chưa được cụ thể. Nay Lac Duy & Associates đưa ra bài viết liên quan đến vấn đề trên để bạn đọc có cái nhìn rõ ràng hơn.

Nội quy lao động có hiệu lực khi có văn bản thông báo đã đăng ký hợp lệ

Nội quy lao động có hiệu lực với một số nội dung bảo lưu quan điểm của cơ quản quản lý nhà nước

Có thể bạn quan tâm: Phân Biệt Nội Quy Công Ty Và Nội Quy Lao Động

https://lacduy-associates.com/phan-biet-noi-quy-cong-ty-va-noi-quy-lao-dong/

Ngoài ra, thực tiễn tại một số địa phương vì khối lượng công việc của cơ quản quản lý nhà nước bị quá tải, nên không ngoại lệ cơ quan quản lý lao động ra văn bản bỏ lửng hiệu lực của nội quy lao động khi ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhưng để ngỏ thời gian ra thông báo nội quy lao động đã được đăng ký hợp lệ.

Tóm lại, từ thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành cho thấy rằng nội quy lao động chỉ có hiệu lực khi cơ quản lý lao động địa phương ra thông báo về nội quy lao động đã được đăng ký hợp lệ.

Trường hợp, cần hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề khác như: Đào tạo pháp lý doanh nghiệp, đào tạo pháp chế, phương pháp đào tạo pháp lý, hoặc giải quyết các tranh chấp lao động, tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp kỷ luật lao động, tranh chấp tiền lương, tranh chấp bảo hiểm, tranh chấp điều chuyển công tác, tranh chấp về việc cách chức… bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Mã Download: 6834

Rate this post
Exit mobile version