Site icon Lac Duy Associates Law Firm

Quy Trình Xử Lý Tranh Chấp Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng

tranh-chap-hop-dong-thi-cong

Xây dựng là ngành kỹ thuật đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng của một quốc gia. Vì vậy, khi tiến hành thành lập dự án liên quan đến xây dựng các bên phải lập hợp đồng thi công xây dựng theo quy định. Dù đã có hợp đồng nhưng vì một số lý do tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng thường xuyên phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình. Và đây chính là lý do Lac Duy & Associates đưa ra bài viết phân tích quy trình xử lý tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng thi công

Theo Điều 146 Luật Xây dựng 2014, được hướng dẫn bởi Điều 45 Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì quy định giải quyết tranh chấp dựa trên hai nguyên tắc căn bản:

Trình tự, thủ tục mỗi hình thức

 Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải

Theo khoản 2 Điều 45 Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Trường hợp các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải  được thực hiện bởi cơ quan, tổ chức hoặc một số cá nhân chuyên gia (goi chung là ban xử lý tranh chấp), khi đó việc xử lý tranh chấp thông qua ban xử lý tranh chấp như sau:

Trường hơp các bên không đồng ý với kết quả giải quyết tranh chấp của ban xử lý tranh chấp thì có thể khởi kiện bằng trọng tài thương mại hoặc tại Tòa án.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Biện pháp giải quyết bằng trọng tại thương mại được điều chỉnh bởi Luật Trọng tài thương mại 2010, bao gồm các bước sau:

Giải quyết bằng Tòa án nhân dân

Trường hợp các bên không có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại thì các bên có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Thủ tục khởi kiện tại Tòa án gồm các bước sau:

Hợp đồng thi công xây dựng đóng vai trò là bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu, đây là một văn bản quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Bởi nó ghi nhận các cam kết của các bên liên quan đến thi công công trình nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ. Khi phát sinh tranh chấp các bên có thể lựa chọn các hình thức tranh chấp sao cho đảm bảo được quyền lợi và giải quyết một cách nhanh nhất. Ngoài ra, bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates  để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời về các vấn đề khác như: Tranh chấp hợp đồng thi công, tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng, tư vấn tranh chấp hợp đồng thi công…

Có thể bạn quan tâm: Những Lưu Ý Về Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng

Rate this post
Exit mobile version