Site icon Lac Duy Associates Law Firm

Những Lưu Ý Về Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng

hop-dong-thi-cong-xay-dung

Hiện nay, trong các vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng thì tranh chấp về hợp đồng thi công xây dựng chiếm tỉ lệ lớn. Đây là loại hợp đồng có giá trị lớn, không phải mua bán các sản phẩm có sẵn mà hầu hết là các giao dịch trong tương lai, vì thế rất dễ xảy ra tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Lac Duy & Associates có những lưu ý về hợp đồng thi công xây dựng cho quý bạn đọc để hạn chế tranh chấp phát sinh khi thực hiện giao dịch này.

Xem thêm: Các Loại Hợp Đồng Thi Công, Xây Dựng Dự Án Năm 2021

Những lưu ý về hợp đồng thì công xây dựng:

Thứ nhất, về  hình thức hợp đồng: Hợp đồng thi công xây dựng phải được lập bằng văn bản.

Thứ hai, về nội dung của hợp đồng

Theo Điều 141 Luật Xây dựng 2014, được hướng dẫn bởi Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì nội dung của Hợp đồng thi xây dựng phải bao gồm:

Các nội dung này phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể để hạn chế việc tranh chấp khi thực hiện hợp đồng.

Ví dụ:

Trên đây là những lưu ý của Lac Duy & Assoiates về hợp đồng thi công xây dựng. Đây cũng là nguồn tham khảo cho bạn đọc khi cần giải quyết tranh chấp này. Ngoài ra, bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates  để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời về các vấn đề khác như: Tranh chấp hợp đồng thi công, tư vấn tranh chấp hợp đồng thi công

Rate this post
Exit mobile version