Site icon Lac Duy Associates Law Firm

Phân Biệt Nội Quy Công Ty Và Nội Quy Lao Động 2023

noi-quy-cong-ty-noi-quy-lao-dong

Cần phải phân biệt nội quy công tynội quy lao động của một công ty để tránh các hiểu nhầm trong việc xây dựng nội dung, quy trình ban hành và áp dụng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Nội quy lao động là một loại nội quy công ty

Nói một cách đơn giản, nội quy lao động là một văn bản do doanh nghiệp ban hành nhằm quy định các vấn đề về lao động của doanh nghiệp như thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trật tự công ty; an toàn lao động; kỷ luật lao động

Các nội dụng cụ thể được quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động và được hướng dẫn bởi Điều 27 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Trong khi đó nội quy công ty và nội quy lao động là một thuật ngữ dùng để chỉ các loại văn bản quy định về vấn đề nội bộ của công ty. Ví dụ nội quy công ty trong vấn đề quản lý con dấu; về phòng chống cháy nổ; về quản lý tiền mặt; về quản lý hóa đơn, về quản lý điều hành xe, …. Cũng có thể nói nội quy lao động là một trong các loại nội quy công ty.

Trong thực tiễn nhiều chủ doanh nghiệp chỉ hiểu đơn thuần nội quy công ty như một nội quy tại nơi làm việc thường quy định về giờ giấc làm việc, yêu cầu về trang phục, sử dụng thẻ ra vào, phòng chống cháy nổ, giữ trật tự tại nợi làm việc. Cách hiểu này dễ làm hiểu nhầm với nội quy lao động. Nhiều doanh nghiệp còn sử dụng một chiếc bảng rộng để in, viết những nội quy làm việc của doanh nghiệp mình. Nếu người lao động nào vi phạm nội quy này thì chủ doanh nghiệp dựa vào đó để trừ lương, cắt thi đua, sa thải…vv.

Để tránh mắc các sai lầm pháp lý chủ doanh nghiệp cần phải phân biệt rằng nội quy công ty là một thuật ngữ chung chung chỉ các quy định nội bộ của doanh nghiệp mình. Tùy từng vấn đề mà nội quy công ty đề cập sẽ có thuật ngữ riêng ví dụ về vấn đề lao động thì gọi là nội quy lao động. Nội quy nơi làm việc chỉ là một phần nội dung tóm tắt cơ bản từ nội quy lao động.

Nội quy công ty và nội quy lao động cần phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước

Nội quy lao động của doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên cần phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước sau khi ban hành. Trong khi đó, không phải mọi nội quy công ty đều phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước mới có hiệu lực áp dụng. Ví dụ như nội quy của công ty trong việc chi tiêu tiền mặt, hay nội quy nội bộ của công ty trong quản trị điều hành….

Nhiều doanh nghiệp hiện nay vì nhiều lý do khách quan và chủ quan mà có ban hành nội quy lao động nhưng không đăng ký hợp lệ với cơ quan quản lý nhà nước. Các lý do chính thường khiến doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động của mình như: Không có công đoàn cơ sở; nội dung của nội quy lao động có nhiều nội dung không phù hợp với pháp luật nên không được chấp nhận; không biết rằng nội quy lao động phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước mới có giá trị áp dụng…

Nội quy công ty và Nội quy lao động áp dụng đối với mọi người lao động của công ty

Vì những nhầm lẫn trên đây, nên nhiều chủ doanh nghiệp thực hiện việc xử lý kỷ luật lao động đối với những người không phải là người lao động của công ty như cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị. Phải nhấn mạnh rằng việc xử lý kỷ luật lao động chỉ áp dụng đối với những người có giao kết hợp đồng lao động và làm việc với tư cách là người lao động của công ty.

Như vậy, khi chủ doanh nghiệp đã phân biệt nội quy công ty và nội quy lao động thì việc chủ động xây dựng và quản trị doanh nghiệp của mình bằng hệ thống các quy định nội bộ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trường hợp, cần hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề khác: Đào tạo pháp lý doanh nghiệp, đào tạo pháp chế, phương pháp đào tạo pháp lý, hoặc giải quyết các tranh chấp lao động, tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp kỷ luật lao động, tranh chấp tiền lương, tranh chấp bảo hiểm, tranh chấp điều chuyển công tác, tranh chấp về việc cách chức… bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

3/5 - (2 votes)
Exit mobile version