Mẫu Đơn Kiện Tranh Chấp Cổ Đông 2023

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 (“Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự”),đơn kiện tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần là tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Khi tiến … Continue reading Mẫu Đơn Kiện Tranh Chấp Cổ Đông 2023